Mobilna verzija spletne strani še ni na voljo.

Nk Termit logo

Kodeks trenerjev

KODEKS TRENERJEV NK TERMIT

Točka 1

OSNOVNO VODILO

Osnovno vodilo dela trenerjev je pravica članov do razvoja njihovih individualnih sposobnosti. Nogometaši to pravilo bolj ali manj razumejo kratkoročno in večinoma trenutno. Trenerji pa morajo s svojim delom zagotavljati to pravico dolgoročno, ob upoštevanju vseh pravic posameznika, ki so neposredno ali posredno soudeleženi v razvoju nogometa in kluba nasploh.

Točka 2

TRENERJEVE OSNOVNE DOLŽNOSTI

1.) Trener mora spoštovati enakost članov ne glede na raso, spol, starost, vero, telesno sposobnost, videz in druge osebne okoliščine. Razlikovanje je nedopustno.

2.) Trener mora zagotoviti vadbo svojim varovancem glede na sposobnost, starost in zrelost, pri najmlajših pa poleg vsega še upoštevati sposobnost otrok glede na biološki razvoj.

3.) Trener v procesu treniranja skrbi tudi za zdravje in dobro počutje člana.

4.) Trener se mora izogibati situacijam, ki lahko privedejo do dejanskega ali navideznega konflikta med njim in igralcem, ali med igralci samimi.

5.) Trener bo spodbujal vse člane, tako na treningih kot na tekmovanjih.

6.) Trener ne bo rušil ugleda in avtoritete drugega trenerja pred starši članov ali samimi člani, temveč se bo z morebitnim nestrinjanjem z njim pogovoril osebno ali preko Upravnega odbora.

7.) Trener ne bo zlorabljal svoje avtoritete za izvajanje nasilja nad mladoletnimi, tako fizičnega kot psihičnega. Poskusil bo preprečiti eventualno nasilje, ki ga lahko povzročijo drugi, ali pa obvestiti UO o takih dogodkih.

8.) Trener bo spodbujal člane k zdravemu športnemu načinu življenja, brez uporabe prepovedanih substanc za doseganje rezultata.

9.) Zavzemal se bo, da bodo tekmovanja potekala po veljavnih pravilih in bo skrbel za izvedbo poštene tekme. Spoštoval bo odločitve sodnika.

10.) Trener je dolšan upoštevati enaka merila, kot jih zahteva od drugih.

11.) Trener ne bo s svojim zaupanjem v času tekmovanja in treningov usmerjal v druge klube ali trenerjem.

12.) Trener ne sme zlorabljati informacij, ki so osebne narave in so mu bile zaupane s strani članov, staršev ali drugega trenerja. Mišljeni so razna zdravstvena stanja, socialni statusi posameznika in podobno. S temi podatki bo ravnal skrbno in jih ne bo prenašal brez soglasja predsednika kluba.

13.) Trener se obvezno udeležuje vseh tekem ali treningov svoje selekcije v okviru NZS in MNZ. V primeru svoje odsotnosti se mora dogovoriti z drugim trenerjem, vendar v vednosti predsednika ali uprave kluba.

14.) V kolikor trener NK Termit Moravče opravlja še druga dela v drugem športnem društvu, je dolšan o tem obvestiti UO in predsednika kluba.

15.) Trener bo sodeloval z upravo kluba, tako s svojimi predlogi kot pripombami in se bo zavzemal za še večji razvoj nogometnega kluba Termit Moravče.

Kodeks prične z veljavo dne 1.10.2014
NK Termit Moravče