Mobilna verzija spletne strani še ni na voljo.

Nk Termit logo

Dolžnosti trenerjev, igralcev in staršev

DOLŽNOSTI IN ODNOSI

Točka 1

MEDSEBOJNI ODNOSI

Medsebojna komunikacija in prijateljstvo je zelo pomemben člen pri razvoju vsakega športa, kluba in doseganja rezultatov. Vsi trenerji morajo vzpostaviti spoštljiv odnos med seboj, še posebej je pomemben medsebojni odnos med trenerjem in nogometašem/članom. Zanemariti pa nikakor ne smemo obojestranski odnos med trenerjem in staršem naših otrok ter upravo našega kluba.

Točka 2

DOLŽNOSTI TRENERJA

1.) Trener mora biti vedno dostopen, tako igralcem kot staršem otrok.

2.) Trener se mora zavedati starosti svojih otrok in temu primerno pripraviti treninge za ekipo.

3.) Trener najmlajših selekcij mora biti pripravljen pomagati svojemu varovancu pri pripravi za trening, če slednji pomoč potrebuje in se NE zanaša na pomoč staršev, ki nimajo vstopa v garderobne prostore našega kluba.

4.) Trener mora opraviti določeno dogovorjeno tedensko število treningov, tako zunaj kot v telovadnici, oziroma v primeru odpovedi nadomestiti z drugim terminom.

5.) Trener mora igralcem pravočasno sporočiti čas prijateljske ali prvenstvene tekme, lokacijo in čas zbora pred tekmo.

6.) Trener mora pravočasno obvestiti ekipo, oziroma postavo, na katero bo na določeni tekmi računal.

7.) Trener mora pravočasno obvestiti ekipo in koordinatorja igrišč o terminih treningov in o morebitnih spremembah.

8.) Trener določene selekcije mora biti prisoten na vsaki tekmi, oziroma se ob zadrških lahko dogovori z nadomestnim trenerjem v vednosti UO ali predsednika kluba.

9.) Trener bo z igralci gojil pošten in pristen odnos.

10.) Trener se bo ob morebitnem pojavljanju tešav pri posamezniku pogovoril z igralcem osebno in po potrebi tudi s starši ali UO ob večji problematiki

11.) Trener bo upošteval zdravstvene tešave posameznika in temu zanj prilagodil fizično tešavnost treninga.

12.) Trener bo ob opašanju novih zdravstvenih tešav pri posamezniku v najkrajšem času o tem obvestil starše mladoletnih otrok ali UO v primeru polnoletnega člana.

13.) Trener bo poskrbel, da bodo igralci po treningu pospravili vse rekvizite.

14.) Trener je dolšan opozarjati svojo ekipo na upoštevanje hišnega reda na celotnem območju našega kluba

15.) Trener ne bo svojih osebnih problemov prenašal v ekipo, temveč se bo kljub vsemu vedno zavzemal za vzpodbujanje tako svojih varovancev, kot ostalih članov našega kluba

16.) Trener se bo vedno na razumen in pošten odnos dogovarjal z ostalimi trenerji o katerikoli pojavljeni problematiki ali morebitni izboljšavi.

17.) Trener ne bo sprejemal sugestij s strani staršev, kdo bo igral na določeni tekmi. O tem mora odločati sam, v primeru nezadovoljstev pa mora biti po tekmi ali med tednom v času treningov na voljo za pogovor, tako s staršem otroka ali upravo kluba. O morebitnih večjih pripombah in tešavah, pa mora biti obvezno seznanjeno vodstvo našega kluba.

Točka 3

DOLŽNOSTI IGRALCA / ČLANA

1.) Igralec je dolžan upoštevati pravilnik hišnega reda, ki je postavljen s strani UO.

2.) Igralec mora zaupati in spoštovati svojega trenerja, ki mu s svojim odnosom pomaga k doseganju zastavljenega cilja. V primeru osebnih težav se lahko vedno obrne nanj, ali na UO.

3.) Igralec mora pravočasno prihajati na treninge, oziroma osebno opravičiti morebitno zamudo trenerju .

4.) Igralec mora upoštevati navodila trenerja ob izvajanju treningov

5.) Igralec ne sme s svojim nezadovoljstvom ali slabo voljo med treningom ovirati ostale člane ekipe pri opravljanju vadbe.

6.) Igralec mora opravičiti vsako svojo odsotnost s treninga svojemu trenerju.

7.) Igralec mora pravočasno, najkasneje 24 ur pred tekmo, o svoji neudeležbi obvestiti svojega trenerja, da lahko slednji naredi zamenjavo. Izjemoma je obvestilo lahko kasneje, če je razlog nenadna bolezen ali kaj drugega, ki lahko odsotnost opraviči v zadnjem trenutku.

8.) Igralec mora pravočasno prihajati na zbor določene tekme, tako prijateljske kot prvenstvene.

9.) Igralec mora na vse tekme hoditi v uradni klubski opremi.

10.) Igralec ne sme biti nespoštljiv, šaljiv ali celo agresiven tako do soigralca v ekipi kot tudi do igralcev nasprotne ekipe.

11.) Igralec mora biti skrben ob varovanju klubske opreme, ki jih je prejel v uporabo.

12.) Igralec mora vrniti rekvizite, ki jih je ob opravljanju treninga uporabljal, na določeno, temu primerno mesto.

13.) Igralec mora po treningu svojo obutev očistiti zunaj na zato namenjenem prostoru.

14.) Igralec mora vzdrževati red in čistočo tako v garderobah kot v prostoru za tuširanje.

15.) Ob vsakem nespoštovanju pravilnika ali celo storjeni škodi na celotni klubski površini, bo igralec deležen določenih sankcij oziroma bo škodo nosil sam, v primeru mladoletnih bodo obveščeni starši.

16.) Igralec bo mesečno vadnino opravljal pravočasno do določenega datuma, oziroma bo v primeru zamude z vzrokom obvestil svojega trenerja.

17.) Igralec je dolžen vsako spremembo, naslova ali tel.številko obvestiti trenerja in UO, v primeru najmlajših to opravijo starši.

Točka 4

DOLŽNOSTI STARŠEV

1.) Starši so dolžni vsako spremembo naslova ali kontaktne številke takoj javiti trenerju in UO.

2.) Starši utrjujejo medsebojen odnos med igralcem in trenerjem, zato je zelo pomembna komunikacija z trenerjem o vsaki spremembi, ki lahko vpliva pri izvajanju programa.

3.) Starši so dolžni obveščati trenerje in če je potrebno tudi UO o kakršnihkoli zdravstvenih tešavah otroka, ki lahko ob treningu škodijo nogometašu.

4.) Starši ste dolžni obveščati trenerja in opravičiti ob morebitnih odsotnosti otroka v primerih bolezni, poškodbe ali daljše odsotnosti zaradi šolske dejavnosti.

5.) Starši poskrbite, da ima otrok pravočasno poravnano mesečno vadnino. V primeru zamude o tem obvestite trenerja ali UO in se dogovorite. Slabe ocene v šoli niso razlog za neplačilo vadnine.

6.) Starši pripeljete otroka na trening ali tekmo, vendar le do vhoda v garderobe, kjer jih prevzame trener določene selekcije.

7.) Starši morate tako doma, kot ob igrišču, vzpodbujati svojega otroka in ostale naše člane v športnem duhu. Dovoljeno je navijanje v športnem duhu, ne pa tudi vzpodbujanje igralcev, da ravnajo drugače, kot od njih zahteva trener.

8.) Starši se ne smete posluževati raznih žaljivk ob navijanju, tako na posameznika ali celotne ekipe, tako našega moštva, kot tudi ne do nasprotnika.

9.) Starši morajo vedeti, da o tem, kdo igra na določeni tekmi in kdaj, odloča samo trener. V primeru kakšnega nezadovoljstva je mošen pogovor s trenerjem ali vodstvom, vendar po tekmi ali med tednom v času treningov.

10.) Starši s svojo vzpodbudo doma, poskrbite, da bo otrok z zadolženo opremo ravnal skrbno in marljivo.

11.) Starši morajo biti pripravljeni na volontersko pomoč pri katerikoli organizaciji prireditev, turnirjih, veselice….., v primeru, da klub apelira na vas.

12.) Starši se morate v primeru kakršnihkoli težav ali nezadovoljstev obrniti na predsednika ali člana naše uprave, da rešimo težavo s skupnimi močmi.

Pravilnik prične z veljavo dne: 1.10.2014
NK Termit Moravče