Mobilna verzija spletne strani še ni na voljo.

Nk Termit logo

Hišni red

HIŠNI RED NK TERMIT MORAVčE

1.) Vstop v klubske prostore, garderobe in na igriče je dovoljen samo članom nogometnega kluba, pooblačenim osebam, ekipam, ki so vključene v delegirana tekmovanja in osebam, ki imajo pooblastilo s strani kluba ali pa so delegirane s strani MNZ in NZS za določena tekmovanja.

2.) Starem vstop v garderobne prostore NI dovoljen, za vso pomoč pri najmlajih članih naega kluba pa je odgovoren trener otroka, ki pomoč potrebuje.

3.) Vstop v garderobne prostore bo omogočen najkasneje 15 minut pred prvo vadbo, trener zadnje ekipe pa je zadolen za končno zaklepanje garderobnih prostorov. Izjema je le, če se je drugače dogovoril z upravljalcem klubskih prostorov.

4.) V garderobah je strogo prepovedano kajenje in vnaanje alkoholnih pijač ter prepovedanih substanc (droge, poivila…..)

5.) Koričenje garderob in prostorov za tuiranje, mora biti zaradi premajhnih kapacitet racionalno z samoiniciativnim vzdrevanjem reda in čistoče. Vsak posameznik in ekipa naj pospravi za sabo.

6.) čičenje umazane portne obutve v garderobi, pod tuem in v lijaku NI dovoljeno. Obutev je potrebno pred vstopom v garderobo po treningu, očistiti zunaj na zato namenjenem prostoru.

7.) Dostop na ograjeno travnato povrino imajo strogo samo člani nogometnega kluba, oziroma osebe, ki so vključene v redno vadbo ter pooblačene osebe s strani NK Termit Moravče.

8.) Dostop na igriče imajo tudi pooblačene osebe in določeni člani naega kluba v času raznih organiziranih turnirjev ali podobnih prireditev, oziroma osebe, ki jih določi član UO naega kluba.

9.) Na nogometnem igriču se uporablja le primerna portna obutev. Uporaba igriča, opreme in ostalih rekvizitov pa je na lastno odgovornost.

10.) Vsaka ekipa po opravljenem treningu pospravi, oziroma vrne uporabljene rekvizite na zato primerno ali določeno mesto.

11.) Med vadbo ekip na igriču NI dovoljena prisotnost obiskovalcev, ki niso člani vadbene skupine.

12.) V slačilnici, garderobah, mora biti vedno red in disciplina. Osebna oblačila je potrebno zloiti.

13.) Igralci na treningih in tekmah sami skrbijo in odgovarjajo za svoje stvari in vredne predmete.

14.) Za vsako namerno, ali iz malomarnosti. pokodovanje lastnine naega kluba, stroke kode nosi vsak posameznik sam, oziroma za mladoletne osebe njihovi stari ali skrbniki.

15.) Za vse nenamerne pokodbe lastnine kluba, katere storitelj sam prijavi, oziroma pravočasno sporoči, bomo reitev za odpravljanje kode poiskali skupaj

16.) Za vsa neupotevanja navodil s strani igralcev-igralk, bo prilo do določenih sankcij, katere bodo deleni bodisi posamezniki ali ekipa kot celota.

Hišni red prične z veljavo dne: 1.10.2014

NK Termit Moravče