Mobilna verzija spletne strani še ni na voljo.

Nk Termit logo

Pravilnik vadnine in članarine

PRAVILNIK VADNINA IN ČLANARINA

Točka 1

PLAČEVANJE VADNINE ZA ČLANE, POD VODSTVOM TRENERJA ALI VADITELJA

Točka 1.1.

Mesečno vadnino plačujejo vsi člani do mladinske selekcije.

Mesečna vadnina se določi pred pričetkom prvih treningov redne tekmovalne sezone in se lahko po potrebi uskladi pred pričetkom spomladanskega dela sezone.

Točka 1.2.

članska ekipa in ekipa veteranov ne plačujejo mesečne vadnine, ampak se plača enkratni znesek, ki ga določi upravni odbor za tekočo sezono za uporabo igrišča in garderob, blagajniku ali sekretarju kluba.

Točka 1.3.

Mesečna vadnina se poravna najkasneje do 18. v mesecu. Vse vadnine se plačujejo trenerju selekcije, pri kateri se igralec v dotični sezoni nahaja.

Točka 1.4.

Vadnina se plačuje 11 mesecev na tekmovalno sezono, ki traja od avgusta do vključno junija naslednje leto.

Točka 1.5.

Opravičilo za neplačevanje mesečne vadnine je samo poškodba ali bolezen, kar pa je obvezno potrebno sporočiti trenerju ali upravi kluba NK Termit. Slabe ocene otroka NISO razlog za neplačevanje vadnine.

Točka 1.6.

V primeru slabe finančne situacije v drušini iz katere izhaja član naše selekcije, slednji pa ima šeljo še naprej obiskovati treninge našega kluba, naprošamo starše ali skrbnike, da se obrnete osebno na trenerja, predsednika kluba ali koga od članov klubske uprave, da najdemo skupno rešitev v korist igralca.

Točka 1.7.

Neopravičeno neplačevanje vadnin

– če član zamuja s plačevanjem vadnine en mesec se mu izroči obvestilo o neporavnani vadnini

– če član zamuja s plačevanjem dva meseca, se mu izroči opomin in prepoved udelešbe na tekmah do vseh poravnanih obveznosti.

– če član zamuja s plačevanjem vadnin več kot tri mesece, se mu prepove uporaba klubskih objektov in trenerja pozove, da članu do poravnave ne dovoli obiskov treningov in se zahteva od igralca vrnitev opreme

Točka 1.8.

če je član upravičeno odstoten (bolezen, poškodba, šolske obveznosti – daljši izleti) za več kot polovico treningov, se mu višina vadnine po dogovoru zmanjša za polovico, vendar je potrebno imeti dokazilo o opravičenosti. Slabe ocene v šoli NISO razlog za opravičilo za poravnavo mesečne vadnine

Točka 1.9.

če novi nogometaš, oziroma na novo vpisani član v naš nogometni klub, prične s prvimi treningi po 15. v mesecu, znaša vadnina 50%.

Točka 1.10.

če novi nogometaš, oziroma na novo vpisani član v naš nogometni klub, prične s prvimi treningi po 25. v mesecu, ima prve treninge do konca meseca brezplačno.

Točka 1.11.

V primeru prestopa igralca v drug klub, mora slednji najprej poravnati vse zaostale obveznosti do kluba, vrne vso zadolšeno opremo, da lahko prevzame izpisnico, ki jo ob prestopu potrebuje. Enako velja tudi za vse ostale člane, ki bi prenehali s treningi nogometa.

Točka 2

ČLANARINA ZA AKTIVNE ČLANE

Točka 2.1.

Aktivni člani so vsi člani NK Termit Moravče, ki delujejo v vseh mlajših selekcijah do mladincev, vključno z člansko ekipo, veteransko ekipo in organi uprave.

Točka 2.2.

Vsi aktivni člani plačajo letno članarino v višini, ki jo določi upravni odbor kluba.

Točka 2.3.

članarina se poravna najkasneje do datuma v tekočem letu, ki ga določi Upravni odbor kluba, blagajniku ali preko položnice na transakcijski račun nogometnega kluba.

Točka 3

ČLANARINA ZA PODPORNE ČLANE ALI SPONZORJE

Točka 3.1.

Podporni člani so vsi občani in ljubitelji nogometa ter starši naših nogometašev, vendar niso vključeni v redno delo našega kluba.

Točka 3.2.

Osnovna članarina za podporne člane našega kluba NK Termit bo enaka kot pri aktivnih članih našega kluba.

Točka 3.3.

Višina članarine, oziroma prispevka, za podporne člane, ki bo del sredstev za delo in razvoj društva je lahko tudi višji, glede na odločitev posameznika starša ali podpornega člana kluba (sponzorja).

Točka 4

UGODNOSTI ZA ČLANE NK TERMIT

Točka 4.1.

člani pod točko 1.:

– imajo plačanega trenerja ali vaditelja

– dobijo brezplačno športno opremo

(torbe,bunda,anorak,trening dres)

ki jo ob morebitnem prenehanju treniranja vrnejo klubu

– imajo možnost brezplačne zamenjave opreme (za večjo velikost)

ob predložitvi stare, premajhne ali uničene opreme

– imajo plačano startnino na tekmovanjih MNZ , NZS ali organiziranih turnirjih

– imajo deloma subvencioniran organiziran prevoz nad 40 km oddaljenosti

Točka 4.2.

člani pod točko 2. in 3.

-aktivno sodelujejo pri delovanju kluba

– vedno so vabljeni na vse prireditve v okviru nogometnega kluba

– so deležni ugodnejših nakupov športne opreme preko našega kluba

Točka 4.3.

Če član NK Termit ne poravnan članarine do določenega roka, se mu izreče opomin z določenim rokom plačila. Če tudi po opominu ne poravna članarine, se proti njemu sproži postopek za izključitev iz kluba s prenehanjem vseh funkcij.

Pravilnik prične veljati z dnem:

Moravče 1.10.2014 Termit Moravče